электронная версия
ISSN 1829-5351
Республика Казахстан

Образование не имеет точки насыщения


 Классика и современность

 

 

В текущем номере ...

 

 
 

Ұлтымыздың Ұлы ұстазы – Ыбырай Алтынсарин

№1 (182) декабрь 2019г.

МАҒЗҰМ Г.Ә., филология магистрі қазақ тілі және әдебиет пәні мұғалімі «Ы. Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаты» КММ, Қостанай қ.


Қанатын кеңге жайған Қазақстан – болашағы жарқын, жасампаз мемлекет. Мағыналы, бай тарихы, ертеңге деген сенімі, білім мен ғылым жолында жалындап жүрген жастары бар егемен ел халқының бүгінгі озық идеясы – ата-бабамыз аңсаған Мәңгілік ел атану. «Мәңгілік» сөзінің астарында терең мағына жатыр. Себебі мәңгі болу үшін батыр, қайратты, абыройлы, дәстүрі мен салтына берік, отанға деген махаббаты шексіз, көзі ашық, көкірегі ояу, білімі қарыштап, дамыған, даңқты болу керек. Осы асыл қасиеттерді келешек ұрпақ бойына дарыту бүгінгі күннің басты мақсаты. Болашақ – саналы ұрпақпен жалғасады. Мәңгі болу үшін, асқақ та айбынды болу үшін қаншама ер бабаларымыз аянбай тер төгіп, еңбек еткен. Қазақтың бүгінгі байлығы – аты аңызға айналған ерлері, ағартушылық жолда аянбай еңбек еткен даналары. Қаймағы бұзылмаған қайсар халық өз басынан небір алапат кезеңдерді өткізгенін тарих толқыны тебіренте толғайтыны белгілі. Тарих беттерінде ұлттың болашағын ойлаған дара тұлғалар да аз болмады. Солардың бірегейі – Ыбырай Алтынсарин.

Ұлт болып қалыптасқан әрбір қоғамның басты байлығы – саналы ұрпақ. Ұлттың ұрпағының қамын ойлау, оның болашағын ойлау болып табылады. Осы жолда бар саналы ғұмырын мектеп ашып, ұрпақты оқыту мен тәрбиелеуге арнаған ұлы ұстаз – Ы. Алтынсариннің есімі қазақ педагогикасының қақ төрінде тұрары сөзсіз.

Сол уақыттағы заманның таршылығына, адамның кереғар түсінігіне қарамастан, қазақ ішіндегі барлық мәселенің сауатсыздықтан болып жатқанын байқап, зерделей білген дана атамыздың сол күнгі еткен еңбегі бүгінгі Қазақстанның жемісіне айналып отыр. «Тәрбие тал бесіктен» деген сөзді дана халқымыз бекер айтпаған. Ы. Алтынсариннің кішкене кезінен атасынан естіп өскен өнегелі сөздері, көрген үлгісі – бүгінгі күні бүкіл ұрпақты тәрбиелеуге қажетті асыл қазына. Білімге деген талпынысы күшті бала Ыбырайдың дана Ыбырайға айналуы тынымсыз еңбектің арқасы. Бүгінгі күні Қазақ педагогикасының негізі болып табылатын Ы. Алтынсарин негізін қалаған Қазақстан педагогикасы «оқу мен тәрбие егіз» деген ұлағатты сөзді ұран етіп ұстауда. Қазақтың барлық сана-сезімін, тарихын, дәстүр-салтын өз бойына сыйдыра білген Ыбырай атамыз сүбелі үлес қосқан педагогика ғылымы бүгінгі күні қарыштап дамуда. Алайда, өзге мемлекеттердің сапалы оқу әдістерін таңдап алып, өз тәжірибемізге енгізіп жатсақ та, біздің педагогиканың түп қазығы баланы оқыта отырып тәрбиелеу. Ал, бұл мәселе Ы. Алтынсариннің әрбір ғылыми еңбегінде, әдеби шығармаларында айқын көрініс тапқан.

Ы. Алтынсариннің дүниеге көзқарасының қалыптасуына сол кезде өмір сүрген атақты орыс педагогы К. Д. Ушинскийдің біршама әсері болғанға ұқсайды. Өзінің оқып, біліп, түйгенін еліне таратып, қазақ балаларын тәрбиелеуге арнаған Ы. Алтынсариннің оқу құралдары мен оқулықтары, газет бетінде жарық көрген мақалалары біздің құнды мұрамыз. Осы жолда орыс ғалымы Н.И. Ильминский өзінің «Алтынсарин туралы естеліктер» атты кітабында «Мен Ы. Алтынсаринмен отыз жылға жуық, яғни 1859 жылдың қараша айының басынан таныс едім. Мен оған шын ықыласыммен берілдім, әсіресе, оның орыс біліміне ерекше құмарлықпен ұмтылып, ол білімін қазақтар үшін де керек екенін ешқашан есінен шығармайтындығын айрықша бағалайтын едім» – деп жазды.

Ы. Алтынсарин өзінің Н.И. Ильминскийге жазған хатында: «Мен күшімнің жеткенінше туған еліме пайдалы адам болайын деген негізгі ойымнан, талабымнан еш уақытта қайтпаймын. Құдайым тек адам баласының жауыздық қулықтарына қарсы тұруға, нақақ жала-жапсардың күйігінен арманда кетпеуге дем берсін» деген болатын. Ұлы ұстаздың ұлы істерінің жеңісі болып саналатын бүгінгі білім беру ісінің басты мақсаты – елдің ертеңі болып табылатын білімді де шығармашыл, адамгершілік қасиеттермен толыққан, өмірден өз орнын таба алатын тұлғаны, болашақ элитаны тәрбиелеу.

Әдебиеттер тізімі:

1. Ы.Алтынсариннің педагогикалық пікірлері және ағартушылық қызметі. – Алматы: «Мектеп», 1969. – 156 б.

2. Ы. Алтынсариннің өмір жолы және қызметі // Ыбырай Алтынсарин тағылымы. – Алматы: «Жазушы», 1991. – 30-51 б.б.

3. Эфиров А.Ф. «Өмірі мен падагогикалық қызметі» // Ыбырай Алтынсарин тағылымы. – Алматы: «Жазушы», 1991. – 153 б.

 


Актуальность взглядов Л.С. Выгодского в рамках обновления содержания образования

Е.В. МАНЯКИНА, учитель русского языка и литературы КГУ ОШ №129, г. Алматы,


Нельзя, безусловно, отрицать все педагогическое наследие, незаслуженно забывать свое прошлое, каждый раз начинать все с нуля. Нужно разумно подходить к педагогическому наследию, находить и применять идеи и опыт, проверенные временем и дающие хорошие результаты. Конечно, изменились исторические реалии, педагогические подходы, методы и приемы обучения, но основу педагогики изменить нельзя, поэтому необходимо дорожить тем, что мы имеем.


Современное образование переживает непростой этап перехода на обновленную систему, в связи с чем происходит пересмотр педагогического наследия. Многие знакомые со студенческой скамьи имена отошли в тень, некоторые забыты, отдельные опровергнуты и отвергнуты, пересмотрены взгляды на обучение и образование детей. Незаслуженно забыты имена русских и советских педагогов, опора делается на зарубежных, особенно американских и английских просветителей и методистов. Нам кажется, что мы заново открываем для себя педагогику и методику обучения учеников.

Правильно гласит пословица: «Все новое – это хорошо забытое старое». То, что кажется нам открытием, на самом деле уже давно отражено в трудах знаменитых методистов, психологов и педагогов.

Одним из немногих русских классиков, оставшимся актуальным в современных реалиях, стал замечательный деятель советской педагогики Лев Семенович Выгодский. Его идеи о соотношении развития и образования, возрастных особенностях учащихся, зоне ближайшего и актуального развития и сейчас не потеряли своей глубины, важности и современности.

В статье «Проблема обучения и умственного развития в школьном возрасте» Лев Семенович рассматривает разнообразные теории об отношении развития ребенка к его обучению. Не всегда обучение способствует развитию ученика, иногда оно может его тормозить, если несвоевременно и не соответствует возрастным особенностям ребенка, считает автор. Все эти теоретические рассуждения про обучение и развитие приводят Выгодского к «новому понятию чрезвычайной важности» – зоне ближайшего развития.

Лев Семенович пишет: «…обучение так или иначе должно быть согласовано с уровнем развития ребенка – это есть эмпирически установленный и многократно проверенный факт, который невозможно оспаривать. Что грамоте можно начинать обучать ребенка только с определенного возраста, что только с определенного возраста ребенок становится способным к изучению алгебры – это едва ли нуждается в доказательствах. Таким образом, определение уровня развития и его отношения к возможностям обучения составляет незыблемый и основной факт, от которого мы можем смело отправляться как от несомненного. …» [Источник: http: //psychlib. ru/mgppu/ vur/VUR-0031. htm#$p3]

«…Однако только в недавнее время было обращено внимание на то, что одним только определением уровня развития мы не можем никогда ограничиться, когда пытаемся определить реальные отношения процесса развития к возможностям обучения. Мы должны определить, по меньшей мере, два уровня развития ребенка, без знания которых мы не сумеем в каждом конкретном случае найти верное отношение между ходом детского развития и возможностями его обучения. Первый назовем уровнем актуального развития ребенка. Мы имеем в виду тот уровень развития психических функций ребенка, который сложился в результате определенных, уже завершившихся циклов его развития. …» [Источник: http: //psychlib. ru/mgppu/vur/VUR0031. htm#$p3]

Эта идея показалась мне действительно близка, я в ней нашла подтверждение своим взглядам, опору для педагогических воззрений.

В современной педагогике учителя уже отошли от транслирования готовых знаний учащимся. Детей учат получать информацию самостоятельно, исследовать проблемы, находить решения. Только знания, полученные самостоятельно или с минимальной помощью учителя, становятся основательными, запоминаются на всю жизнь. В современных реалиях человек должен учиться всю жизнь, чтобы быть конкурентоспособным, он должен уметь черпать информацию из различных источников, сопоставлять ее, сравнивать, ориентироваться, принимать или отторгать (отрицать) ее.

Но как понять учителю, какие знания для учащегося своевременны, соответствуют уровню его развития, его возрастным особенностям. Что знает ученик и что он способен усвоить в данный момент? Для этого необходимо сначала выяснить, что уже известно ребенку, что он знает по предложенной проблеме.

Я давно заметила, что даже самые маленькие дети уже имеют определенный опыт и знания в разных областях. Они могут иметь элементарное представление о разных вещах и на их основе составить свое мнение о любом доступном им вопросе. В своей практике я часто пользуюсь приемом выяснения этих знаний и наслоением на них новых знаний, выявления «зоны актуального» и «ближайшего развития».

Учащиеся прогнозируют, что они сегодня узнают на уроке. Им всегда очень интересно, окажутся ли сходными их прогнозы с новыми знаниями. Совпадение вызывает у них большую радость. Восторг от того, что они смогли быть причастными к открытию, что они могут сами предположить тезисы новой темы. Этот урок остается в памяти детей, они чувствуют себя причастными к всеобщим знаниям. Учащиеся ощущают себя первооткрывателями, учеными, писателями, поэтами. Дети повышают свою самооценку, получают творческий импульс.

В методике критического мышления этот этап урока называется «Вызов». Учитель выясняет, определяет, какую информацию учащиеся знают по теме урока, и вызывает первоначальный к ней интерес. Таким образом, он определяет уровень актуального развития ученика и намечает пути его дальнейшего обучения. Учащиеся активизируют свои знания, а учитель определяет зону ближайшего развития детей (в какую сторону ему двигаться, развивать тему для учеников).

Для этих целей мною используются разные стратегии: «Кластер», «Синквейн», «Цепочка ассоциаций», «Перефразирование», «POPS-формула», «Углы», «К барьеру».

На своих уроках я часто применяю стратегию «Синквейн». Это прием критического мышления, выявляющий зону актуального развития ребенка, позволяющий активизировать мышление, рассмотреть проблему со всех сторон, пополнить свой словарный запас и, что особенно важно для некоторых учащихся 5 класса, вспомнить части речи. Пятиклассники очень любят писать «Синквейны», потому что это интересная работа, в которой можно показать свои знания. Учащиеся 5 класса в начале изучения сказки И.А. Куприна «Синяя звезда» дали такие варианты пятистиший:

Красота
Ослепительная, прекрасная
Одеваться, краситься, покупать
Красота требует жертв
Шопинг
Красота
Приятная, неудержимая
Очаровывает, убивает, нравится
Красота позволяет достичь в жизни большего
Внешность

Таким образом, на первом уроке по сказке И.А. Куприна «Синяя звезда» я поняла, знают ли учащиеся лексическое значение слова, и смогла показать им, что важна не внешняя, а внутренняя красота.

На заключительном уроке учащиеся написали следующие «Синквейны»:

Красота
Яркая, изумительная
Обязывает, показывает, позволяет
Красота нам дарит чудеса
Семья
Красота
Внутренняя, внешняя
Манит, меняет, украшает
Красота обязывает вести себя по другому
Мама

Ученики очень любят эту методику, сначала она давалась им с трудом, но, поняв, как ее делать, теперь они считают, что «Синквейн» – это легкий способ получить хорошую отметку. Особенно интересно им писать «Синквейн» в группе, а не индивидуально, потому что каждый участник привносит в него что-то свое.

Для выявления зоны актуального развития ребенка, его словарного запаса и понимания темы мною также часто используется прием критического мышления «Цепочка ассоциаций». Учащиеся пишут слова-ассоциации на определенную тему за какое-то ограниченное время, потом зачитывают их друг за другом, вычеркивая уже встречающиеся. Таким образом, я, отталкиваясь от их опыта, перехожу к новой теме.

В 6 классе мною проводился урок по рассказу Л.Н. Андреева «Ангелочек».

«Проблема становления личности и христианская мораль. Борьба ангелов и демонов в душе Сашки».

Дети написали следующие «Цепочки ассоциаций»:

Ангел – крылатый, красивый, добрый, храбрый, светлый, милый, щедрый живет на небе, летает, хранитель, помощник Бога, чистая душа, свет, рай, друг, любовь, счастье, радуга, совесть, величие.

Демон – некрасивый, злой, страх, смерть, зло, хаос, ад, убийство, тьма, рога, крылья, разрушение, мучение, одиночество, темнота, несправедливость.

Отталкиваясь от своих знаний, учащиеся 6 класса смогли двигаться к зоне ближайшего развития: рассуждать о тяжелой судьбе главного героя, об утрате ангелочка и желания жить, о разбуженных и потерянных надеждах. Дети смогли прочувствовать трагедию ребенка, примерить ее на себя, а позже даже давать советы, как исправить ситуацию и спасти Сашку. Они написали свое счастливое продолжение рассказа, в котором изменили судьбу героя.

На мой взгляд, одним из приемов, помогающим определить зону актуального развития учащихся, является стратегия «Перефразирование».

К сожалению, наши шестиклассники имеют маленький словарный запас, который не позволяет им иногда справиться с простым на первый взгляд заданием. Ребята на уроке по «Станционному смотрителю» А.С. Пушкина «Значение мотива евангельской притчи о блудном сыне в повести» получили одно высказывание или пословицу на группу, которую необходимо было так пересказать своими словами, чтобы участники других команд смогли догадаться, какая цитата была дана. Были предложены следующие высказывания:

1. «Что имеем, не храним, потерявши, плачем» (Пословица).

2. «От добра добра не ищут» (Пословица).

3. «На чужом несчастье счастья не построишь» (Пословица).

4. «Я не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты» (Ромен Роллан).

5. «Как вы хотите, чтобы люди поступали с вами, так поступайте и с ними» (из «Библии»).

Для себя я сделала вывод о том, что данный прием необходимо использовать на уроках русской литературы чаще, так как он развивает речь детей, пополняет их словарный запас, учит анализировать мини-текст, собирать разрозненные мысли, пересматривать, оттачивать их. Но необходимо более тщательно подходить к выбору цитат, так, чтобы они не только подходили к выбранной проблеме или тексту, подводили учащихся к собственному осмыслению вопроса, но и были понятны и знакомы шестиклассникам.

«…То, что ребенок сегодня делает с помощью взрослых, завтра он сумеет сделать самостоятельно. Таким образом, зона ближайшего развития поможет нам определить завтрашний день ребенка, динамическое состояние его развития, учитывающее не только уже достигнутое в развитии, но и находящееся в процессе созревания. …» [Источник: http: //psychlib. ru/mgppu/vur/ VUR-0031. htm#$p3]

Основываясь на теории Льва Семеновича Выгодского о зонах актуального и ближайшего развития, я научилась определять знания учащихся по нужной теме и мелкими поступательными шагами двигаться к глубокому всестороннему психологическому анализу литературного произведения. Ученики проникают в жизнь и характер персонажей, учатся сочувствовать, сопереживать, примерять на себя жизненные ситуации, в которые попадают герои произведений. Я же как учитель учусь давать задания, соответствующие возрастным особенностям детей и их созревшим психическим функциям.

Список используемой литературы

1. Выготский Л.С. Проблема обучения и умственного развития в школьном возрасте [Источник: http://psychlib.ru/mgppu/vur/VUR-0031. htm#$p3


Идеи Д.С. Лихачева в становлении и развитии школьного музея

З.Ш. БЕРДИГОЖИНА, учитель истории КГУ ОШ №32, г. Алматы


Надо хранить наше прошлое: оно имеет самое действенное воспитательное значение. Оно воспитывает чувство ответственности перед Родиной.

Д.С. Лихачев


Дмитрий Сергеевич Лихачев – человек, всю жизнь боровшийся за пропаганду нравственности, гуманизма, автор более 500 научных трудов и 600 публицистических, один из основоположников и родоначальников исследования древнерусской литературы, настоящий пример интеллигентности для современников. Прожив напряженную, наполненную драматическими моментами жизнь, Дмитрий Сергеевич успел поведать много тайн лагерной жизни сталинских времен, перевести фундаментальные труды древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», «Повесть временных лет», всевозможные летописи, очерки т.д.

Работы ученого, посвященные проблемам культуры, истории и литературы, также содержат огромный воспитательный потенциал. Ценные для педагогической науки идеи и общие теоретические положения представлены Д.С. Лихачевым в книгах: «Заметки о русском» (1981), «Земля родная» (1983), «Письма о добром (и прекрасном)» (1985), «Прошлое – будущему» (1985), «Школа на Васильевском» (1990), «Книга беспокойств» (1991), «Раздумья» (1991), «Я вспоминаю» (1991), «Воспоминания» (1995), «Заветное» (2006) и др. Д.С. Лихачев рассматривал процесс воспитания и образования как приобщение человека к культурным ценностям и культуре родного народа и человечества. Насчитывают более ста работ академика, которые полностью или частично раскрывают актуальные вопросы образования и воспитания молодого поколения.

Нравственным проблемам специально посвящены книги, обращенные к педагогам и молодежи. «Письма о добром» среди них занимают особое место. Содержание книги «Письма о добром» – это раздумья о цели и смысле человеческой жизни, ее главных ценностях. Обращение к каждому молодому человеку с просьбой задуматься о том, зачем он пришел на эту Землю и как нужно прожить жизнь, роднит Д.С. Лихачева с великими педагогами-гуманистами К.Д. Ушинским, Я. Корчаком, В.А. Сухомлинским.

Труды академика Д.С. Лихачева актуальны. Приведем следующий факт. Учредительный съезд Конгресса интеллигенции Российской Федерации (Москва. 10-11 декабря 1997 г.) признал Декларацию прав культуры, разработанную академиком Д.С. Лихачевым, важнейшим документом конца ХХ века, призванным стать основой для сохранения и развития культуры в мире в начале нового тысячелетия.

В двадцать первом веке слова Дмитрия Сергеевича Лихачева о памяти и о культуре звучат как духовное завещание не только русскому народу, но и другим народам земли: память – основа совести и нравственности, память – основа культуры, «накопленной» культуры. Хранить память, беречь память – это наш нравственный долг перед самими собой и перед потомками. Память – наше богатство [1, с. 173]. Разделяя мнение Дмитрия Сергеевича, считаем, что именно музеи помогают людям хранить память.

Человека воспитывает история, прошлое. Прошлое открывает ему окно в мир, и не только окно, но и двери, даже ворота – триумфальные ворота [1, с. 175-176]

Пополнять музеи, формировать их экспозиции, а также воспитывать подрастающее поколение на базе музея – задача всего общества. Д.С. Лихачев в книге «Русская культура» отмечал: «На музеях лежит ответственнейшая задача нравственного воспитания людей, развития у них эстетического вкуса и поднятия культурного уровня» [2, с. 167].

Когда-то в нашей средней школе № 32 было три музея. К 40-летию Великой Победы в школе был открыт музей боевой славы, собрано много ценных материалов. Силами учащихся был создан археологический музей. Он считался лучшим школьным музеем археологии в республике. На третьем этаже школы находился кабинет истории, одновременно там располагался музей имени В.И. Ленина. Пионерская дружина вела переписку с селом Шушенским. С распадом Советского государства пришел и упадок культуры. Прекратили существование и три музея школы.

В связи с предстоящим 60-летием школы, впервые открывшей для учеников двери в 1954 году, у меня возникла идея создать школьный музей. История школы – это память, которую нужно сохранить, сберечь для потомков, чтобы не стать «манкуртами». Школа – это не просто учебное заведение, где дети получают знания. Именно в школе учащиеся учатся быть гражданами своей Родины – Республики Казахстан.

Организация школьного музея, подготовка к семинарам, участие в научных конференциях вызвали глубокий интерес к публикациям, литературе о музеях и культуре. Труды Дмитрия Сергеевича Лихачева «Письма о добром и прекрасном», «Русская культура», «Декларация прав культуры», «Сохраним музей Рериха» и др. оказали большую помощь в становлении музея нашей школы.

Ягудина Р.И. в статье «Роль музейной педагогики и краеведения в воспитании гуманистического ми- ровоззрения школьников» отмечает, что академик Д.С. Лихачев называл краеведение «самым массовым видом науки, прекрасной школой воспитания гражданственности», которая «учит людей не только любить свои родные места, но учит и знанию о них, приучает интересоваться историей, искусством, литературой, повышать свой культурный уровень [3, c. 242-243]. Многолетняя педагогическая практика подтверждает, что без изучения истории своей школы, родного края невозможно формирование у человека культуры, гражданственности, патриотизма.

В 2013 году ученики школы подготовили научный проект по краеведению «История средней школы № 32 города Алматы». Проект получил высокую оценку на городском конкурсе и занял первое место. История нашей школы всегда была тесно связана с историей Алматы, нашего края, страны. Ученики и учителя нашей школы активно участвуют в общественной, культурной жизни страны.

В «Письмах о добром и прекрасном» (Письмо сороковое) Д.С. Лихачев отмечает семейные фотографии – это одно из важнейших «наглядных пособий» морального воспитания детей, да и взрослых [1, с. 169].

Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии своих родителей, не ценит память о них.., значит, он не любит их. Жизнь под- тверждает справедливость этих слов.

Как начинался наш музей боевой и трудовой славы? Первую фотографию в музей принесла девятиклассница Оля Табакова. Это была фотография ее мамы (выпускницы нашей школы) во втором классе.

За два года до 60-летнего юбилея школы в 2012 году ученики начали собирать фотографии выпусков школы, учебники прошлых лет, экспонаты – подлинные документы, воспоминания, материалы о родственниках – участниках Великой Отечественной войны, трудового фронта. Активисты музея собрали материалы о восьмидесяти участниках Великой Отечественной войны – прадедушках и прабабушках учеников школы. В знаменательный год Великой Победы музей награжден кубком «Лучший музей республики-2015».

Фонды нашего музея образуются дарами учеников, их родственников, учителей, работников школы, жителей района и гостей музея. Известно, что историю страны пишет каждая семья, каждое воспитательное учреждение. Не зря Д.С. Лихачев называет музей – институтом семьи.

Семья семиклассницы Виктории Терентьевой подарила музею уникальный экспонат – тканевой плакат «Слава всесоюзному ленинскому комсомолу!». В музее хранятся фотографии Тимофея Федоровича Санькова (годы жизни 1882-1953), охранявшего В.И. Ленина, фотографии его дочери, мамы – также выпускников школы.

Одним из основных направлений в работе музея являются сбор материалов по истории страны через историю семьи, проектная деятельность учащихся.

Приведем примеры. Шестиклассник Бобков Андрей подготовил научный проект «Династия Бобковых – защитники Отечества», занявший первое место в г. Екатеринбурге на конкурсе «Моя семья в военной истории Отечества». В его семье пятнадцать человек являются военнослужащими, пятеро – участники Великой Отечественной войны.

В нашем музее проводятся выставки семейных реликвий, семейного портрета и состоялся семинар на тему «Семья – главное в жизни человека».

Первым принес в школьный музей фотографию, медали и орден своего прадедушки – участника Великой Отечественной войны Чахлова Дмитрия Никифоровича – семиклассник Егор Яриловец. Ребятам было очень интересно увидеть и потрогать руками настоящие медали «За боевые заслуги», «За отвагу», медаль Г. К. Жукова, медаль «За победу над Германией», орден «Великая Отечественная война III степени», орденскую книжку.

Подлинными документами Великой Отечественной войны – повестками на фронт, похоронками – пополнился музей благодаря семье Мхитарян Валентины, ученицы седьмого класса. На музейном уроке, посвященном узникам фашистских концлагерей, Валя рассказала историю своей семьи, о своей бабушке – узнице концлагеря.

Приведем пример связи и преемственности поколений. В 2017 году нашу школу окончила Люкшина Татьяна. Ее бабушка Валентина Васильевна Суслякова в свое время училась в 32 школе. Мама Татьяны Шарапова Галина Михайловна тоже училась в тридцать второй школе, была отличницей, успешно окончила школу в 1982 году. Вышло так, что все трое – Танины бабушка, мама и она сама – в разное время учились в «Б» классе в одной и той же школе. В школьном музее хранятся их фотографии.

Благодаря труду учеников, наших родителей музей состоялся. Музей нашей школы не является просто хранилищем фотографий, документов, медалей, экспонатов. Это культурный и просветительский центр. Действительно, музей – это всегда лектории, училища, центры эстетического и нравственного воспитания [4, www. nasledie-rus. ru/podshivka/10801. php]

В музее проводятся уроки, городские и районные семинары, выставки, встречи с интересными людьми, мероприятия, посвященные юбилейным датам. В марте текущего года гостем музея была первоцелинница, Герой Социалистического Труда Вера Васильевна Сидорова. Наш музей активно сотрудничает с крупными городскими музеями – музеем имени Д.А. Кунаева, Иссыкским музеем-заповедником, музеем Национального банка РК и школьными музеями города.

Разделяем мнение Д.С. Лихачева о том, что современный музей не кладбище экспонатов. Экспонаты должны «работать». Работать на уроках истории, литературы, обществознания, самопознания. Д.С. Лихачев подчеркивал: памятники культуры не могут просто храниться – вне людских знаний о них, людской о них заботы, людского «делания» рядом с ними. Музеи – это не кладовые [5, с. 75]. Каждый экспонат музея мы используем на уроках.

В музее была организована встреча с детьми блокадников Ленинграда. Это потомки блокадников, эвакуированных в годы войны в Алма-Ату. Их осталось немного. Готовясь к этой встрече, активисты музея нашли аудиокнигу Д.С. Лихачева «Воспоминания». Блокада – самая страшная часть воспоминаний ученого. Правду о блокаде Ленинграда даже слушать тяжело. В блокаду мерзость человеческая возросла до невозможных высот. А мужество и доброта были такими редкими. Д.С. Лихачев называет всех блокадников «мучениками». И еще говорит, что тот, кто пережил блокаду, уже ничего в жизни не боялся. Воспоминания Д.С. Лихачева – свидетельство о страшном времени, о преступлениях фашизма.

Мы полностью разделяем мнение Д.С. Лихачева о том, что каждый человек обязан принимать посильное участие в сохранении культуры. Только в этом случае можно сохранить культуру и историю. Развитие культуры в стране во многом зависит от воспитания молодежи, в котором принимает участие абсолютно все, что окружает молодежь: родители, школа, все общество. Рассматривая прошлое как элемент истории и, следовательно, часть образования молодежи, считаем необходимым оберегать его и хранить. Ведь общеизвестно, что народ без прошлого – это народ без будущего. Нельзя быть равнодушными к нашему прошлому. А школьные музеи всегда будут хранителями памяти и культуры.

Список литературы

1. Лихачев Д.С. Письма о добром. – Москва, Санкт- Петербург: Наука. Logos, 2006. – C.195.

2. Лихачев Д.С. Русская культура. – Москва: Искусство, 2000. – С. 167.

3. Ягудина Р.И. Роль музейной педагогики и краеведения в воспитании гуманистического мировоззрения школьников. Теория и практика образования в современном мире: материалы международной научной конференции (г. Санкт- Петербург, февраль 2012 г.). – Санкт-Петербург: Реноме, 2012.

4. Лихачев Д.С. Память преодолевает время. Наше наследие www.nasledie-rus.ru/podshivka/10801. php

5. Лихачев Д.С. Избранное: мысли о жизни, истории, культуре. – Москва, 2006. – С.75.

 

 

Наши друзьяЖурнал выходит 1 раз в месяц и распространяется по подписке в школах, лицеях и гимназиях
 
 
Копирование материалов
без ссылки на сайт
запрещено
 
 
 

 

E-mail: o.shkola7@mail.ru      

050035, г.Алматы, 8 м-н, д.4, кв.82, тел. 8(727)249-84-38, 8(727)290-92-10